Borettslagsinfo

Selskapsopplysninger fra OBOS

Organisasjonsnummer: 976.937.392
Bydel: 3 - Sagene
Antall leiligheter: 65
Antall garasjer: 29
Totalt areal: 4 950 kvm
Opprinnelig byggeår: 1996
Tomt: Eiet
Tomt kjøpt: 1996
Tomteareal: 2 681 kvm
Gårdsnummer: 222
Bruksnummer: 221
Seksjonsnummer: ---


Fun fact: Aldersfordeling i borettslaget

Grafen viser prosentvis fordeling for ulike aldersgrupper.